سیستم هوشمند ثبت اندازه گیری و آنالیز دمای کک

دسته بندی: نرم افزار تحت ویندوز

شناسه کالا: 57123483

سیستم_هوشمند_ثبت_اندازه_گیری_و_آنالیز_دمای_کک
سیستم ثبت اندازه گیری دمای کک در کارگاه های تولید کُک کاربرد دارد و با اتصال آن به دستگاه پیرومتر میتوان دماها را استخراج کرده و آنالیز مورد نیاز را بر روی آن اعمال نمود.

قیمت
تماس بگیرید
سیستم_هوشمند_ثبت_اندازه_گیری_و_آنالیز_دمای_کک

این نرم افزار در کارگاه های تولید کُک کاربرد دارد و با اتصال آن به دستگاه پیرومتر میتوان دماها را استخراج کرده و آنالیز مورد نیاز را بر روی آن اعمال نمود.

عوامل زیادی بر افزایش و کاهش دما تاثیر گذار خواهند بود که متناوبا بر دمای کک تغییراتی اعمال می کند و پرسنل مربطه می بایست در زمانهای مشخصی اقدام به اندازه گیری و ثبت دما نموده و با مشاهده گزارشات و پیامهای ارسالی از سمت نرم افزار اقدام به رگلاژ سیستم گرمایی نموده تا به دمای هدف دست یابند. اندازه گیری دما به وسیله دستگاهی به نام پیرومتر انجام می شود که پس از پایان اندازه گیری با اتصال پیرومتر به نرم افزار می توان اطلاعات دمایی را استخراج نموده و بر روی آن آنالیز انجام داد.