آموزش ثبت‌نام اعضا در نرم افزار GYM توسط دستگاه اثر انگشت

علی رمضانی یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ آموزش نرم افزار باشگاهی 125

نحوه ثبت نام اعضا در نرم افزار مدیریت باشگاه با دستگاه اثر انگشت
ثبت نام در دستگاه حضور و غیاب باشگاهی و همگام سازی آن با سیستم نرم افزاری مدیریت باشگاه

نحوه ثبت نام اعضا در نرم افزار مدیریت باشگاه با دستگاه اثر انگشت

ثبت نام اعضا در نرم افزار مدیریت باشگاه و دستگاه حضور و غیاب باید همزمان انجام شود. در ویدئوی زیر نحوه انجام آن توضیح داده شده است.این عملیات در نرم افزار و دستگاه جداگانه انجام شده و به صورت دستی همگام می شوند.

در این آموزش نیز نحوه ثبت عضو در نرم افزار و انتقال خودکار آن به دستگاه توضیح داده شده است.

جدیدترین مطالب بلاگ